راهکار ویژه مراکز درمانی

بیمارستان ها و مراکز درمانی بعنوان مکان هایی برای درمان، ریکاوری و آرامش طراحی شد ه اند. بااین حال، با وجود حجم انبوه افرادی که روزانه -بعنوان عیادت کننده، داوطلب، بیمار و … به این مراکز در حال رفت وآمد هستند، پتانسیل رفتارهای ناهنجار در این مراکز افزایش می یابد. راهکار هوشمند هایک ویژن برای مراکز درمانی، با استفاده از فناوری پیشرفته، دوربین های پرقدرت و دستگاه های ضبط تصاویر قابل اطمینان بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی را امن و ایمن می سازد. برای آشنایی با این راهکار، کاتالوگ زیر را دانلود نمایید.

دانلود رایگان

آیا این مطلب مفید بود؟