سیگیت؛ پیشگام در ارائه واحدهای ذخیره سازی اطلاعات و تولید هارد دیسک هایی است که افراد و سازمان ها در سرتاسر دنیا را قادر می سازد مهم ترین داده های تجاری و ضروری خویش را ذخیره نمایند.

شرکت پارس ارتباط افزار ضمن تامین و توزیع هارد دیسک های سیگیت با کاربردهای خاص در زمینه نظارت تصویری و سیستم های ذخیره سازی تحت شبکه؛ نسبت به ارائه گارانتی سیگیت نیز اقدام می نماید.

معرفی برند سیگیت