نیازهای امنیتی متنوع هستند. به همین دلیل است که هایک ویژن دوربین های تحت شبکه ای را طراحی و تولید می کند که با ملزومات متنوع سازگار باشند – از نظارت تصویری عمومی گرفته تا تحلیل محتوای ویدئویی بر اساس الگوریتم های یادگیری عمیق – و فراتر از آن.