Auto Tiering به کمک فناوری Qtier™

بهینه سازی مداوم دیتا در لایه های حافظه

فناوری Qtier™ امکان سطح بندی خودکار حافظه را فراهم می سازد که در این فرآیند دیتای پرکاربرد (hot data) به صورت خودکار به لایه هایی از حافظه منتقل می شوند که عملکرد بالاتری دارند و دیتای سرد (cold data) به درایوهایی با ظرفیت بالاتر انتقال می دهد تا کسب و کارهای مختلف بتوانند به صورت همزمان از عملکرد بالای سیستم NAS و هزینه کم نگهداری حافظه بهره مند شوند.