راهکار شبکه وای فای ویژه

مدارس و دانشگاه ها

راهکار شبکه وایرلس تجاری

شبکه وایرلس به زیرساختی ضروری در مراکز مدرن آموزشی بدل شده است. اتصال به یک شبکه وایرلس سریع، ایمن و پایدار به دانشجویان امکان می دهد تا دسترسی بهتری به دنیای اطلاعات داشته باشند. پیاده سازی چنین شبکه ای حتی به مدرسان و اساتید نیز امکان می دهد تا به منابع آموزشی جدیدتری دسترسی داشته باشند و از این طریق کیفیت آموزش را ارتقا بخشند.